МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви » Конкурси и Јавни позиви 2023

Конкурси и Јавни позиви 2023

Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Савету за Национални оквир квалификација Републике Србије

Резултати гласања за чланство у Заједничком консултативном одбору – JCC

Јавни позив Организацијама цивилног друштва за учествовање у давању предлога, примедби и сугестија (стручне консултације) на нацрт документа Процена претње од тешког и организованог криминала (SOCTA 2023)

Листa кaндидaтa зa чланство у Заједничком консултативном одбору (JСС) - OTВOРEНO ГЛAСAЊE

Jавни конкурс „Суфинансирање пројекта удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Европске уније у 2022. години“

Oбавештење о продужетку рока за Јавни позив oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa зa прeдлaгaњe кaндидaтa зa чланство у Заједничком консултативном одбору састављеном од представника Европског економског и социјалног комитета и представника социјалних партнера и организација цивилног друштва у Републици Србији

Oбавештења о продужетку рока за Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога акционог плана за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва за период од 2022 - 2030. године, за период 2024-2026. године

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Заједничком консултативном одбору састављеном од представника Европског економског и социјалног комитета и представника социјалних партнера и организација цивилног друштва у Републици Србији

Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога акционог плана за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва за период од 2022 - 2030. године, за период 2024-2026. године.

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Предлога акционог плана за период 2024-2025 за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Предлога акционог плана за 2024. и 2025. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године

Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за учешће у изради Акционог плана за спровођење Стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од 2021. до 2025. године.

Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Радној групи за израду Предлога програма заштите природе Републике Србије 2024-2032. године

Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној радној групи за израду Стратегије за праћење и унапређење стања људских права у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године

Резултати гласања за кандидате за чланство у Савету за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Стратегије за примену Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција)

Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Комисији за решавање притужби у седишту Министарства унутрашњих послова Републике Србије

Јавни позив независним експертима зa кандидатуру за чланство у Саветодавном комитету Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Савета Европе

Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине

Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за учешће у процесу израде новог планског документа у области трговине људима

Ранг листа изабраних кандидата за чланство у Савету за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва

ПОЗИВ ЗА ГЛАСАЊЕ и коначна Листа прихваћених кандидатура са Листом кандидата који испуњавају критеријуме назначене у Јавном позиву организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Савету за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва

Листа прихваћених кандидатура са листом кандидата који испуњавају критеријуме назначене у Jавном позиву организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Савету за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва и листа одбачених кандидатура

Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Савету за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва

Позив за учешће на завршном консултативном састанку поводом оснивања Савета за развој и сарадњу са цивилним друштвом

Jавни позив за обављање стручног стажирања за припаднике ромске националне мањине

Позив организацијама цивилног друштва за учешће у јавним консултацијама за формирање Савета за развој и сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије

Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Комитету за укидање расне дискриминације Уједињених нација (CERD)

Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Савету за родну равноправност Владе Републике Србије

Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Савету за праћење спровођења Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године.

 

Све конкурсе и јавне позиве из 2022. године можете видети овде

Све конкурсе и јавне позиве из 2021. године можете видети овде