МЕНИ
 
Насловна » Конкурси и Јавни позиви » Конкурси и Јавни позиви 2022

Конкурси и Јавни позиви 2022

Обавештење о продужетку рока за подношење пријава на Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду петог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији

Jавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду петог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији

Позив организацијама цивилног друштва за учешће на обуци „Партнерство у доношењу одлука - између доброг оквира и праксе“

Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Савету за родну равноправност Владе Републике Србије

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Стратегије заштите животне средине са Акционим планом

Јавни позив oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa зa чланство у Oдбору за праћење Интеррег VI-А ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2021-2027. године.

Јавни позив oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa зa учешће у Oдбору за праћење Интеррег VI-А ИПА Програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2021-2027. године

Јавни позив oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa зa чланство у Oдбору за праћење Интеррег VI-А ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2021-2027. године.

Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Радној групи за израду Националног акционог плана за примену Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1325 – Жене, мир, безбедност у Републици Србији

Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Радној групи за израду Акционог плана за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији (2020-2025. године), за период 2023–2025. године

Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Савету за Национални оквир квалификација Републике Србије

Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људима (ГРЕТА)

Обавештење о продужетку рока за подношење пријава у оквиру Јавног позива јединицама локалне самоуправе за укључивање у програм „Подстицање запошљавања високо образовних Рома и Ромкиња у јединицама локалне самоуправе“

Јавни позив јединицама локалне самоуправе за укључивање у програм „Подстицање запошљавања високо образованих Рома и Ромкиња у јединицама локалне самоуправе“

Обавештење о продужетку рока за подношење пријава у оквиру Јавног позива организацијама цивилног друштва за приступање Платформи цивилног друштва за социјално укључивање Рома и Ромкиња

Обавештење о продужетку рока за подношење пријава у оквиру Јавног позива удружењима и другим организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Комисији за решавање притужби у седишту Министарства унутрашњих послова Републике Србије

Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Комитету за права детета Уједињених нација (CRC)

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом

Јавни позив удружењима и другим организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Комисији за решавање притужби у седишту Министарства унутрашњих послова Републике Србије

Јавни позив организацијама цивилног друштва за приступање Платформи цивилног друштва за социјално укључивање Рома и Ромкиња

Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Eвропској комисији против расизма и нетолеранције Савета Европе (ЕКРИ)

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2023-2028. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2023-2028. године

Јавни конкурс „Унарпеђење положаја Рома и Ромкиња у Републици Србији у 2022. години“

Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Комитету за елиминисање дискриминације жена Уједињених нација (CEDAW)